Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ SAR-Machine Oy (Y-tunnus: 0477395-9) Anttilantie 1 27510 EURA
    info ( at ) sar-machine.fi | www.sar-machine.fi
  2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ info ( at ) sar-machine.fi
  3. REKISTERIN NIMI SAR-Machine verkkosivuston käyttäjärekisteri
  4. KÄYTTÖTARKOITUS Verkkosivujen rekisterin käyttötarkoituksena on verkkosivujen ylläpito, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SAR-Machine Oy:n verkkosivujen kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön luontiin järjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
  5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut, sivujen katseluajat, vierailijan selain
  6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakasrekisterin tiedot ovat asiakkaan itsensä ilmoittamia. Henkilötiedot ovat milloin tahansa rekisteröityneen muokattavissa.
  7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Asiakasrekisterin tiedot ovat vain SAR-Machine Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin IT-järjestelmiin tallennetut tietokannat on suojattu huolellisesti. Tietokantoihin on pääsy vain avainhenkilöillä, joilta tietojen tarkasteluun vaaditaan vahva tunnistautuminen.